Начало > знание > Съдържание
Какво представляват централата за преносими генератори?
- Aug 07, 2018 -

Почувствуващо топлинно съхранение на захранващата генераторна централа

Разумното съхранение на топлината е процес на съхраняване или освобождаване на топлината чрез увеличаване или намаляване на температурата на материала чрез използване на топлинния капацитет на материала. Принципът на съхранение на чувствителна топлина е прост, материалният източник е богат, цената му е ниска, е най-ранното изследване, най-широкото използване, най-зрялата технология слънчева енергия топлина метод за съхранение. в ниска температура диапазон, вода, почва, пясък и скали са най-често срещаните материали за съхранение на топлина.в дизайна на хамбург еко-село в големият резервоар за съхранение с капацитет 4 500 е приет като устройство за съхранение на слънчева енергия, събрана по време на четирите сезона. Кретц предложи идеята за монтиране на водопроводи в топлообменника на слънчевата коминна електроцентрала като склад за енергия система.

Слънчевото чувствително съхранение на топлина има тенденция да се развива под земята. Подземното разумно запазване на топлината на слънчевата енергия е по-подходящо за дългосрочно съхранение, с ниски разходи и по-малко земя. Ето защо това е обещаващ начин за съхранение на топлина.Washington, DC, площ на подземни почви за съхранение на слънчева енергия за отопление и топла вода, и живот може да предложи в края на лятото, температурата на почвата може да се повиши до 80 ℃, и в края на топъл сезон, температурата спадна до 40 ℃. Освен това, съхранението на слънчева енергия в подземни скали и съхранението на слънчева енергия в подземни водоносни хоризонти са широко проучени. Въпреки това, благодарение на разумно запаметяване топлина материал зависи от температурата на топлинния запаметяващ материал се променя за съхранение на топлина, не е постоянна температура топлина освобождаване процес, топлината за съхранение на топлина е малък, прави огромно устройство за съхранение на топлината, и с околната среда температурна разлика, загуба на топлина, топлина не може да се съхранява за дълго време, не е подходящо за дълго време, голямо количество капацитет за съхранение на топлината, ограничаване на по-нататъшното развитие на разумна технология за съхранение на топлина.


Portable Generator Power Station